Eerste leerjaar A

Als je met succes het zesde leerjaar van de basisschool hebt beëindigd, dan kan je starten in het eerste leerjaar A van het secundair onderwijs.

Je maakt kennis met verschillende vakken en activiteiten. Die helpen je om jezelf beter te leren kennen en laten je toe je talenten, interesses en beperkingen te ontdekken.

 

LESSENTABEL 

BASISVORMING  
Aardrijkskunde 2
Beeld 2
Engels 1
Frans 3
Geschiedenis 1
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Mens en samenleving 2
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Techniek 2
Wiskunde 4
EXPLORATIE  3
DIFFERENTIATIE 2
(keuze uit 2 van de 4)  
Differentiatie Frans  
Differentiatie Nederlands  
Differentiatie wiskunde  
Taalvaardigheid  
TOTAAL 32

 

WAT MAG JE VERWACHTEN? 

Basisvorming

Je krijgt wekelijks 27 uur algemene vorming, als voorbereiding op een tweede leerjaar. Voor alle algemeen vormende vakken krijg je het basisprogramma. Daardoor is er meer tijd om de leerstof in te oefenen.

In het nieuwe vak mens samenleving focussen we op de ontwikkeling van je eigen persoon in verbondenheid met anderen. Je krijgt inzicht in je eigen identiteit. We geven jou een training in sociale vaardigheden en burgerzin. Je leert kritisch en probleemoplossend denken en handelen, omgaan met conflicten en positief communiceren in een brede, maatschappelijke context. We stellen als doel je media-wijzer te maken en je een gezonde levensstijl bij te brengen. Ten slotte leren we je goed omgaan met financiële middelen.

Exploratie

In deze talentmodules ontdek je gedurende 3 uur per week de belangstellingsgebieden Maatschappij en welzijn, Kunst en creatie en STEM.

Je kijkt, proeft, ontdekt en verkent.

Samen met de basisvorming zorgen de talentmodules ervoor dat je een weloverwogen keuze kan maken voor het tweede jaar.

Differentiatie

Naast de lesuren van de basisvorming bieden wij twee uur differentiatie aan. We gaan in deze twee lesuren verdiepend of remediërend te werk, op maat van elke leerling.

Kiezen is vaak moeilijk, misschien vind je dit nu ook.

Wil je je extra verdiepen in taal? Ben je graag expressief bezig? Of heb je juist wat extra uitleg en inoefening nodig? Daarvoor kan je terecht in onze taalateliers Nederlands en Frans.

Tijdens alle lessen werken we intensief aan je taalvaardigheid. In het begin van het schooljaar gaan we via een taaltest na in hoeverre je de Nederlandse (school)taal beheerst en indien nodig geven we de gepaste remediëring. We verwijzen je daarvoor naar ons taalatelier taalvaardigheid.

Wil je nog méér uitdaging voor wiskunde? Of heb je extra hulp voor wiskunde nodig? Hiervoor kan je terecht in ons wiskundelab.

Extra troeven voor de eerstejaars

Op 1 september verwelkomen we onze eerstejaars. Ouders en verantwoordelijken zijn van harte welkom voor een kop koffie. Tijdens de introductiedag maken de leerlingen via allerhande activiteiten kennis met elkaar en met hun nieuwe school.

Omdat we goede en hechte klasgroepen belangrijk vinden, plannen we zowel de sportdag als de vormingsdag in de eerste weken van het schooljaar.

Voor leerlingen van de eerste graad is er een aparte recreatieruimte.

Elke klas heeft zijn eigen klassenleraar die een onmiddellijk aanspreekpunt is voor elke leerling. Bovendien zijn er 2 coaches die zich bezighouden met studiebegeleiding en het welbevinden van de leerlingen van de eerste graad.

In de tweede helft van september verwelkomen we alle ouders en verantwoordelijken van onze eerstejaars voor een infoavond over leren leren en een kennismaking met de klassenleraar.

 

TOEKOMST 

Wanneer je slaagt, dan kan je overgaan naar het tweede leerjaar van de eerste graad en kiezen voor de basisoptie Kunst en creatie, Maatschappij en welzijn of STEM-wetenschappen.
Ben je minder sterk in de theoretische vakken, maar heb je talent voor praktijk, dan kan je verdergaan in het beroepsvoorbereidend leerjaar.