Eerste leerjaar A

Als je met succes het zesde leerjaar van de basisschool hebt beëindigd, dan kan je starten in het eerste leerjaar A van het secundair onderwijs.
Je maakt kennis met verschillende vakken en activiteiten. Die helpen je om jezelf beter te leren kennen en laten je toe je talenten, interesses en beperkingen te ontdekken.

LESSENTABEL 

BASISVORMING  
Aardrijkskunde 2
Frans 4
Geschiedenis 1
Godsdienst 2
ICT 1
Leefsleutels 1
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 5
Plastische opvoeding 2
Techniek 2
Wiskunde 5
EXPLORATIE nieuw! 2
Exploratie  
EXTRA UUR 1
Inhaalles of studie  
TOTAAL 33

 

WAT MAG JE VERWACHTEN? 

Basisvorming
Je krijgt wekelijks 30 uur algemene vorming. Ze bereiden je voor op een tweede leerjaar. Voor alle algemeen vormende vakken krijg je het basisprogramma. Daardoor is er meer tijd om de leerstof in te oefenen. Als school kiezen we ervoor om je één uur ICT, één uur leefsleutels en één uur extra wiskunde aan te bieden.

  • ICT (Informatie- en communicatietechnologie)
    In de lessen ICT oefen je gedurende één uur per week in een kleine groep je computervaardigheid zodat je in hogere jaren probleemloos de computer kunt gebruiken.
  • Leefsleutels
    De lessen leefsleutels bieden jou een training in sociale vaardigheden: je leert kritisch en probleemoplossend denken, omgaan met conflicten en positief communiceren. Je leert er kiezen voor een gezonde levensstijl.
  • Wiskunde
    De lessen wiskunde bouwen verder op de leerstof van de lagere school. Er staat zowel getallenleer als meetkunde op het programma. Je krijgt 4 uren wiskunde met de volledige klas en daarnaast 1 uur per week in kleine groep. Tijdens dat extra uur maak je bijkomende oefeningen om de stap van de lagere naar de secundaire school makkelijker te maken.

Exploratie
In het vak Exploratie reis je gedurende 2 uur per week doorheen de belangstellingsgebieden Maatschappij en welzijn, Kunst en creatie en STEM. Je proeft, ontdekt en verkent.

Samen met de basisvorming zorgt het vak Exploratie ervoor dat je een weloverwogen keuze kan maken voor het tweede jaar.

Inhaalles of studie
Heb je moeilijkheden met Nederlands, Frans of wiskunde, dan kan je één uur per week een inhaalles volgen voor één van deze vakken. Andere leerlingen krijgen op hetzelfde moment een uur studie, begeleid door de klasleraar.

Taalvaardigheid
Tijdens alle lessen werken we intensief aan je taalvaardigheid. In het begin van het schooljaar gaan we na in hoeverre je de Nederlandse (school)taal beheerst. Met de resultaten houden we rekening om gepaste remediëring aan te bieden.

TOEKOMST 

Wanneer je slaagt, dan kan je overgaan naar het tweede leerjaar van de eerste graad.
Ben je minder sterk in de theoretische vakken, maar heb je talent voor praktijk, dan kan je verdergaan in het beroepsvoorbereidend leerjaar.