Eerste leerjaar B

Had je het wat moeilijker met het verwerken van leerstof in de lagere school? Heb je sommige zaken nog niet goed begrepen? Heb je misschien het zesde leerjaar niet gevolgd?

Als je 12 jaar bent en geen getuigschrift basisonderwijs hebt, dan mag je naar het eerste leerjaar B. Je herhaalt er alle leerstof van de lagere school in een kleine groep. De leraars kunnen je meer individueel begeleiden.

 

 

LESSENTABEL 

BASISVORMING  
Beeld 2
Engels 1
Frans 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke vorming 3
Muziek 1
Nederlands 4
Techniek 4
Natuur en ruimte 2
Wiskunde 4
EXTRA  
Leefsleutels 1
Taalatelier 1
Techniek 1
OUT OF THE BOX 2
(keuze uit 1 van de 2)  
Inside out  
We move!  
TOTAAL 32

 

WAT MAG JE VERWACHTEN? 

Je volgt 32 lesuren per week in een klasgroep van 10 tot maximaal 14 leerlingen. Deze kleine groepen maken het mogelijk dat de leraars je nauwgezet en van dichtbij begeleiden.

In de lessen Nederlands, Frans en wiskunde herhaal je de leerstof van de laatste twee jaren van de lagere school. Je verwerkt de leerstof op een aangepast tempo.

De lessen leefsleutels bieden je een training in sociale vaardigheden: kritisch en probleemoplossend denken, omgaan met conflicten en positief communiceren. Je leert er kiezen voor een gezonde levensstijl.

Tijdens alle lessen werken we intensief aan je taalvaardigheid. In het begin van het schooljaar gaan we na in hoeverre je de Nederlandse (school)taal beheerst. Met gepaste begeleiding en remediëring in het taalatelier bouw je je (schoolse) taalvaardigheid uit.

Twee uur per week gaan we out of the box. Je kiest zelf voor een expressieve of een sportieve uitdaging:

  • Inside out

Wie ben ik? Wie zijn de anderen? Vragen die in veel vakken onbeantwoord blijven. In het keuzevak inside out gaan we aan de slag met uiteenlopende expressievormen. Je leert jezelf en je emoties op een fantasierijke, creatieve en verbeeldende manier uiten. Je laat je prikkelen door woord, beeld, klank, beweging en media. Zo leer je jezelf kennen en zin voor initiatief ontwikkelen. Je doe dit alles met respect voor jezelf en anderen. Samen werken we op een positieve manier aan een gemeenschappelijk doel.

  • We move!

Ben je een teamspeler? Ben je graag actief bezig? Heb je soms nood aan een sportieve uitdaging? Wil je graag leren organiseren en beter communiceren? Dan bouw je in het keuzevak we move!  jouw talenten verder uit. Op een speelse manier maak je kennis met teamwork, regels, planning, fairplay,… Met de opgedane ervaring ga je concreet aan de slag. We gaan bv. samen met jou op zoek naar een nieuw spel of een uitdagende sport. We leren door en van elkaar.

 

 

Extra troeven voor de eerstejaars

Op 1 september verwelkomen we onze eerstejaars. Ouders en verantwoordelijken zijn van harte welkom voor een kop koffie.

Voor de leerlingen van het eerste leerjaar B voorzien we twee introductieweken. Tijdens deze introductieweken maken de leerlingen via allerhande activiteiten kennis met elkaar, met hun leraars, met hun nieuwe school en de schoolomgeving.

Omdat we goede en hechte klasgroepen belangrijk vinden, plannen we zowel de sportdag als de vormingsdag in de eerste weken van het schooljaar.

Voor leerlingen van de eerste graad is er een aparte recreatieruimte.

Elke klas heeft zijn eigen klassenleraar die een onmiddellijk aanspreekpunt is voor elke leerling. Bovendien zijn er 2 coaches die de studiebegeleiding en het welbevinden van de leerlingen van de eerste graad behartigen.

In de tweede helft van september verwelkomen we alle ouders en verantwoordelijken van onze eerstejaars voor een infoavond over leren leren en een kennismaking met de klassenleraar.

 

 

TOEKOMST 

Wanneer je slaagt, behaal je het getuigschrift van het lager onderwijs indien je dit nog niet bezit. De meeste leerlingen gaan over naar het tweede leerjaar B.