Eerste leerjaar B

Had je het wat moeilijker met het verwerken van leerstof in de lagere school? Heb je sommige zaken nog niet goed begrepen? Heb je misschien het zesde leerjaar niet gevolgd?

Als je 12 jaar bent, mag je naar het eerste leerjaar B. Je herhaalt er alle leerstof van de lagere school in een kleine groep. De leraars kunnen je meer individueel begeleiden. Zo kunnen we de oorzaken van leermoeilijkheden opsporen en je op weg zetten om tekorten weg te werken.

LESSENTABEL 

BASISVORMING  
Frans 2
Godsdienst 2
Leefsleutels 1
Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke vorming 3
Muzikale opvoeding 1
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Plastische opvoeding 3
Taalvaardigheid 1
Techniek 7
Wiskunde 4
EXTRA  
Inhaalles of studie 1
TOTAAL 33

 

WAT MAG JE VERWACHTEN? 

Je volgt 33 lesuren per week in een klasgroep van 10 tot maximaal 14 leerlingen. Deze kleine groepen maken het mogelijk dat de leraars je nauwgezet en van dichtbij begeleiden.

In de lessen Nederlands, Frans en wiskunde herhaal je de leerstof van de laatste twee jaren van de lagere school. Je verwerkt de leerstof op een aangepast tempo. Heb je moeilijkheden met Nederlands, Frans of wiskunde, dan kan je één uur per week een inhaalles volgen voor één van deze vakken. Andere leerlingen krijgen op hetzelfde moment een uur studie, begeleid door de klasleraar.

Tijdens alle lessen werken we intensief aan je taalvaardigheid. In het begin van het schooljaar gaan we na in hoeverre je de Nederlandse (school)taal beheerst. Met gepaste remediëring en begeleiding bouw je je (schoolse) taalvaardigheid uit.

In de lessen techniek verken je de vakgebieden voeding, mode, hout, bouw, ICT, verzorging en elektriciteit. Binnen deze vakgebieden ga je op onderzoek, leer je problemen op te lossen en creatief te handelen. Je maakt enkele werkstukken.

De lessen leefsleutels bieden je een training in sociale vaardigheden: kritisch en probleemoplossend denken, omgaan met conflicten en positief communiceren. Je leert er kiezen voor een gezonde levensstijl.

TOEKOMST 

Wanneer je slaagt, behaal je het getuigschrift van het lager onderwijs indien je dit nog niet bezit. De meeste leerlingen gaan over naar een beroepsvoorbereidend leerjaar.
Uitzonderlijk is ook een overstap naar het eerste leerjaar A mogelijk.