Tweede leerjaar

In het tweede leerjaar van de eerste graad ga je verder op zoek naar jouw interesses. Je kiest een basisoptie voor 8 uur per week. In onze school heb je keuze uit vier basisopties:

  • Artistieke vorming
  • Creatie en vormgeving
  • Sociale en technische vorming
  • Techniek-wetenschappen

LESSENTABEL 

BASISVORMING  
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Leefsleutels 1
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Natuurwetenschappen 1
Nederlands 4
Techniek 2
Wiskunde 4
BASISOPTIE  
• ARTISTIEKE VORMING  
Artistieke vorming 7
Wiskunde of waarneming 1
• CREATIE EN VORMGEVING  
Creatie en vormgeving 7
ICT 1
• SOCIALE EN TECHNISCHE VORMING  
Sociale en technische vorming 5
Sociale en technische vorming: theorie 3
• TECHNIEK-WETENSCHAPPEN  
Techniek-wetenschappen 4
STEM-projecten 3
Wiskunde extra 1
TOTAAL 33

 

WAT MAG JE VERWACHTEN? 

Basisvorming

Je krijgt wekelijks 24 uur algemene vorming. Deze uren worden aangevuld met 1 uur leefsleutels.

Basisoptie Artistieke vorming

In de lessen artistieke vorming onderzoek je via boeiende projecten verschillende kunstvormen: beeldende kunst, muziek, woord(kunst) en beweging(skunst). Je verdiept je in de beeldende kunst via schetsen, tekenen, schilderen, boetseren en het maken van collages. Je werkt tweedimensionaal (vlak) en driedimensionaal (ruimtelijk). Je leert werken met verschillende technieken en materialen. Je schildert met waterverf en plakkaatverf. Je schetst en tekent met potlood, houtskool, pastelkrijt en oliekrijt. Je maakt en drukt linosneden en monotypes. Je boetseert met klei en plasticine. Je maakt ruimtelijke vormen met metaaldraad, papierpulp, gips en hout. Je leert de wereld van de muziek kennen door te luisteren naar muziek en door zelf muziek te maken. Je ontdekt de kracht van het woord door verhalen en gedichten te lezen en te schrijven. Bij deze zelfgeschreven teksten maak je illustraties of een decor en kies je de passende begeleidende muziek. Je leert je teksten op een expressieve manier voordragen in klas en je leert hierbij op de juiste manier bewegen.

Je leert hoe kunstenaars je zijn voorgegaan en je kunnen inspireren. Je maakt kennis met interessante voorbeelden uit de schilder-, bouw- en beeldhouwkunst, de muziek, de dans en de literatuur. Je leert deze kunstwerken bekijken, beluisteren, ontleden en bespreken. Je leert hoe je wat je ziet kunt toepassen in je eigen ontwerpen.

Daarnaast kies je voor één uur waarneming of één extra uur wiskunde. In dit uur wiskunde verdiep je je wiskundige kennis. Je wordt grondig voorbereid op de richtingen met 6 uur wiskunde in de tweede graad. In de les waarneming leer je via schetsen, tekenen en schilderen vormen en kleuren kennen van zowat alles wat ons in de wereld omringt.

Basisoptie Creatie en vormgeving

In de lessen creatie en vormgeving leer je kijken naar mode, kunst, cultuur, design en reclame. Je verwerkt natuurbeelden en kunstelementen uit verschillende periodes in een eigen ontwerp. Je zet je ontwerpen om in een patroonvorm en werkt ze uit in soepele materialen. Ten slotte presenteer je je eigen realisaties.

Doorheen de projecten bouw je kennis op over technieken en materialen die je kunt gebruiken bij de vormgeving. Je gebruikt verschillende afwerkingstechnieken en leert machines en materiaal correct hanteren.

Als voorbereiding op het tekenen en ontwerpen op de computer krijg je in de basisoptie Creatie en vormgeving 1 uur ICT.

Basisoptie Sociale en technische vorming

Tijdens de lessen sociale en technische vorming ervaar je dat heel wat activiteiten in ons dagelijks leven gebaseerd zijn op wetenschappelijke metingen en vaststellingen. Je leert correcte metingen uitvoeren van lengte, massa, volume, tijd en temperatuur. Daarvoor gebruik je geschikte meetinstrumenten. Je past de metingen toe op mens en milieu.

In de praktijklessen pas je deze meettechnieken toe op voeding en harde en soepele materialen zoals plexi, karton en textiel.

Basisoptie Techniek-wetenschappen

In de basisoptie Techniek-wetenschappen ligt het accent op het onderzoeken en het verklaren op grond van waarnemingen. Jouw interesse voor natuurwetenschappen wordt verder aangewakkerd. Je ontdekt de relatie tussen technologische ontwikkelingen en de achterliggende wetenschappelijke principes. Je raakt vertrouwd met de natuurwetenschappelijke onderzoeks- en denkmethode. Je onderzoeksvaardigheden, je creatief en probleemoplossend denkvermogen scherp je aan in de realisatie van verschillende STEM-projecten.

Bovendien krijg je een extra uur wiskunde om de leerstof verder uit te diepen en in te oefenen. 

TOEKOMST 

Wanneer je slaagt, behaal je het getuigschrift van de eerste graad en kan je overgaan naar de tweede graad kso (kunstsecundair onderwijs) of tso (technisch secundair onderwijs). Afhankelijk van je interesses en mogelijkheden is elke studierichting mogelijk.
Ben je op zoek naar een meer praktijkgerichte opleiding, dan kan je naar een tweede graad bso overgaan.