Haarzorg, iets voor jou?

Als je graag omgaat met mensen, handig bent en gemotiveerd om kapper te worden, dan is Haarzorg jouw studierichting. Na de volledige opleiding kennen snit, brushing, watergolf, permanent, kleuren en gelegenheidskapsels geen geheimen meer voor jou. Daarnaast krijg je de basis van hand- en gelaatsverzorging.

In de derde graad Haarzorg ontwikkel je vier competenties:

  • als lid van een kappersteam klanten in de stijl van het kapsalon onthalen en begeleiden;
  • als lid van een kappersteam kapsels realiseren en daarbij rekening houden met de wensen van de klant;
  • het eigen leren mee in handen nemen;
  • leven in verbondenheid met jezelf, met de anderen en de wereld.

VOOROPLEIDING 

De tweede graad bso Haarzorg of tso Bio-esthetiek zijn de aangewezen voorbereiding op deze derde graad.  Ook na een andere tweede graad bso, kso of tso, kan je starten in deze studierichting. De voorwaarde is dat je praktische aanleg hebt en een grote interesse voor het vak.

LESSENTABEL 

VAKKEN 5e jaar 6e jaar
BASISVORMING    
Engels 1 1
Frans 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Maatschappelijke vorming 2 2
Nederlands 2 2
Wiskunde 0 1
VAKKEN VAN DE STUDIERICHTING    
Ondernemend project 0 1
Plastische opvoeding 1 1
Realisaties haarzorg 22 16
Stage 0 4
TOTAAL 34 34

 

WAT MAG JE VERWACHTEN? 

Basisvorming

Je krijgt wekelijks 11 of 12 uur algemene vakken. De vakken van de basisvorming reiken kennis en vaardigheden aan die je onmiddellijk kan toepassen in de praktijkvakken.

Vakken van de studierichting

In de lessen praktijk ligt de nadruk vooral op creativiteit, handigheid, orde en hygiënisch werken met aandacht voor de veiligheidsvoorschriften. Je leert alle technieken zoals snit, brushing, watergolf, permanent, kleuren en gelegenheidskapsel. De verschillende diensten voer je uit op klanten (dames, heren en kinderen). Het werken in team en het aspect service en administratie in het kapsalon komen ook aan bod.

In het zesde jaar doe je ook buiten de school beroepservaring op. Je loopt één middag per week stage in een kapsalon.

Daarnaast bestudeer je de benodigdheden, apparaten en grondstoffen die nodig zijn voor het uitoefenen van het beroep. Je verwerft inzicht in de structuur van haar en huid.

 

Ondernemend project

Binnen ondernemend project ontwikkel je ondernemerschapscompetenties in functie van groei naar zelfstandig professional of naar werknemer binnen een bedrijf. Je verwerft ondernemende kwaliteiten om je eigen leven op persoonlijk en maatschappelijk vlak vorm te geven. De klemtoon ligt op het ondernemend handelen bij het creatief uitwerken en het beheren van een project.

TOEKOMST 

Wanneer je slaagt, dan behaal je het studiegetuigschrift van de derde graad bso. Een logisch vervolg op de derde graad Haarzorg is het zevende specialisatiejaar Haarstilist. Je kan het diploma secundair onderwijs behalen en je doet er nog meer praktijkervaring op. Je kan je vestigen als zelfstandige.

Als je liever niet verder studeert, dan kan je onmiddellijk aan de slag in een kapsalon.