Haarstilist, iets voor jou?

De opleiding Haarstilist bereidt jou voor op een tewerkstelling als kapper. Je ontwikkelt verder je vaktechnische en sociale vaardigheden zodat je je tewerkstellingsmogelijkheden aanzienlijk verbreedt.

Wanneer je gevoel hebt voor esthetiek, nauwkeurig kunt werken en je beroepsgerichte vaardigheden als kapper verder wilt verfijnen, dan is Haarstilist jouw studierichting.

VOOROPLEIDING 

Wanneer je het studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad Haarzorg hebt behaald, dan kan je dit specialisatiejaar volgen. Wanneer je het studiegetuigschrift of diploma in een ander studiegebied hebt behaald, dan is er een gunstig advies van de toelatingsklassenraad nodig.

LESSENTABEL 

VAKKEN 7e jaar
BASISVORMING  
Engels 1
Frans 2
Godsdienst 2
Initiatie informatica 2
Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke vorming 2
Nederlands 2
VAKKEN VAN DE STUDIERICHTING  
Trendy7 - totaalconcept 13
• Creatieve technieken  
• Ondernemend project  
• Salonbeheer  
• Salonmanagement  
• Salonwerk  
Stage 8
TOTAAL 34

 

WAT MAG JE VERWACHTEN? 

De opleiding bso Haarstilist biedt nieuwe uitdagingen in de ontwikkeling van competenties als salonverantwoordelijke.

Gedurende het schooljaar run je op school het didactisch kapsalon Trendy 7. Samen met je medestudenten vorm je een team dat instaat voor de organisatie en uitvoering van de verschillende taken in een kapsalon. Binnen dit dynamisch en professioneel concept verwerf je naast een grondige vakkennis ook ondernemerschapscompetenties waaronder organisatorische en commerciële vaardigheden, deskundig adviseren, modebewust en klantgericht handelen.

Je hebt daarvoor steeds oog voor veiligheid, milieu en hygiëne.

Ook buiten de school doe je beroepservaring op. Eén dag per week loop je stage in een kapsalon. Zo kan je alle technieken en nieuwe evoluties onmiddellijk toepassen in een concrete arbeidssituatie.

 

TOEKOMST 

Wanneer je slaagt, dan behaal je het diploma secundair onderwijs. Je kunt aan de slag als kapper of kapper-salonverantwoordelijke in een kapsalon. Je kan je vestigen als kapper.