Moderealisatie en -presentatie, iets voor jou?

In de 2de graad Moderealisatie en –presentatie ga je aan de slag met creatieve opdrachten. Je realiseert en etaleert kledingstukken, interieurartikelen en accessoires. Je ontwikkelt een eigen gevoel voor sfeer en kleur, verschillende stijlen en mode. Ondersteuning van ICT is hierbij onmisbaar. Communicatieve vaardigheden worden aangeleerd om een gepaste omgang met klanten te ontwikkelen. Je leert actief en probleemoplossend denken en handelen. Ben je creatief, modebewust en geïnteresseerd in mode en verkoop? Dan is Moderealisatie en –presentatie jouw studierichting.

VOOROPLEIDING 

Om te kunnen starten in de tweede graad Moderealisatie en -presentatie moet je geslaagd zijn in een beroepsvoorbereidend leerjaar of een 2de leerjaar van de eerste graad.

Ben je 15 jaar of een regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs, dan kan je starten mits een gunstig advies van de toelatingsklassenraad.

LESSENTABEL 

VAKKEN 3e jaar 4e jaar
BASISVORMING    
Frans 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Maatschappelijke vorming 2 2
Nederlands 3 3
Wiskunde 2 2
VAKKEN VAN DE STUDIERICHTING    
Commerciële presentatie en lifestyle 7 7
Mode 11 11
Plastische opvoeding 2 2
Toegepaste informatica 1 1
TOTAAL 34 34

 

WAT MAG JE VERWACHTEN? 

Basisvorming

Je krijgt wekelijks 13 uur algemene vakken. Ze bereiden je voor op een derde graad bso.

Vakken van de studierichting

  • Mode

Mode gaat niet over kledij alleen, het is eerder een totaalconcept waarin kledij slechts één aspect is. Interieurartikelen en accessoires zorgen mee voor een smaakvol geheel. In de lessen mode werk je vooral rond technische vaardigheden die je meerdere keren inoefent in diverse werkstukken.

  • Commerciële presentatie en lifestyle

In het vak commerciële presentatie en lifestyle ontwikkel je je gevoel voor lifestyle en esthetiek. Je scherpt je commerciële gerichtheid aan en verdiept je kennis van de mode- en interieursector. Het modische aspect staat steeds centraal en er wordt vaak conceptueel en projectmatig samengewerkt met het vak mode. We besteden ruim aandacht aan taalvaardigheid en ICT.

TOEKOMST 

Wanneer je slaagt, dan behaal je het getuigschrift van de tweede graad bso en kan je overgaan naar de derde graad bso. De tweede graad Moderealisatie en -presentatie bereidt je grondig voor op de derde graad Moderealisatie en -verkoop.

Een overgang naar een andere bso-richting is niet onmogelijk, maar omwille van de praktijkvakken niet altijd eenvoudig.