7de Ontwikkelaar patronen kleding- en confectieartikelen duaal

Creatie en patroonontwerpen Duaal, iets voor jou?
De Se-n-se opleiding Creatie en patroonontwerpen duaal bereidt jou voor op een tewerkstelling als patroonmaker. Je ontwikkelt verder je technische vaardigheden zodat je je tewerkstellingsmogelijkheden aanzienlijk verbreedt. Je ontwerpt collecties en zet die nadien om in productieklare patronen. Je creëert vanuit verschillende invalshoeken voor welbepaalde doelgroepen.
Als je echt geboeid bent door mode en graag aan de slag wil gaan in een mode/textielbedrijf, dan is Creatie en patroonontwerpen duaal jouw studierichting.
 

VOOROPLEIDING 

Wanneer je het diploma secundair onderwijs hebt behaald in het studiegebied Mode (de derde graad tso Creatie en mode), dan kan je dit specialisatiejaar van rechtswege volgen.
 

LESSENTABEL 

VAKKEN  
BASISVORMING  
Godsdienst 2
   
VAKKEN VAN DE STUDIERICHTING  
Computertechnieken 2
Materiaalonderzoek 1
Modelontwikkeling 11
   
WERKPLEKCOMPONENT 20
Tekening- en modeanalyse  
Patroonontwerp  
Prototypeontwikkeling  
Productieklare patronen  
Technische documenten  
   
Totaal 36

 

WAT MAG JE VERWACHTEN? 

In de opleiding Creatie en patroonontwerpen duaal ligt de nadruk op het ontwerpen en productie klaar maken van industriële modelpatronen.

  • Modelontwikkeling

In de lessen modelontwikkeling bouw je patronen op naar het model. Je leert gradatiewaarden berekenen en patronen graderen. Je maakt werkdocumenten en werkschema's op. De patronen lever je productie klaar af met behulp van Gerber, een professioneel computergestuurd tekenprogramma. Van interessante ontwerpen realiseer je ook een prototype.

  • Materiaalonderzoek

In de lessen materiaalonderzoek leer je textielmaterialen onderzoeken. Dit helpt je om een gefundeerde weefselkeuze te maken voor de vakken creatie en modelontwikkeling. De nieuwste ontwikkelingen op het vlak van textielmaterialen volg je op de voet.

  • Werkplekcomponent

De werkplekcomponent in het standaardtraject ontwikkelaar patronen kleding- en confectieartikelen duaal bedraagt gemiddeld meer dan 20 uren per week op schooljaarbasis. Uren te volgen zoals het bedrijf.
Het standaardtraject voor de opleiding ontwikkelaar kleding- en confectieartikelen duaal leidt tot de onderwijskwalificatie patronen kleding- en confectieartikelen duaal die de erkende beroepskwalificatie ontwikkelaar patronen kleding- en confectieartikelen (2014 – niveau 4) omvat.
De beroepsgerichte vorming bevat algemene activiteiten en 5 clusters van kernactiviteiten. Volgende clusters komen aan bod: Tekening- en modelanalyse, patroonontwerp, prototypeontwikkeling, productieklare patronen, technische documenten.
 

TOEKOMST 

Als je geslaagd bent, dan behaal je het certificaat van het Se-n-se tso Creatie en patroonontwerpen.
Met deze praktijkgerichte opleiding kan je onmiddellijk aan de slag als creatieve patroonmaker en modelist-stilist in de sector van de confectie of maatkleding. Schetsen van kledingstukken of accessoires, uittekenen van patronen voor een ontwerp, opvolgen van de realisatie van het eerste model kunnen tot het takenpakket behoren.
Verder studeren is ook mogelijk. Je kan je specialiseren in bepaalde aspecten van je opleiding zoals patronen tekenen met diverse tekenprogramma’s. Na een aantal jaren nuttige ervaring in het werkveld en na het behalen van een getuigschrift van pedagogische bekwaamheid kan je ook als praktijkleraar aan het werk in het onderwijs.