Geschiedenis Technisch instituut Heilige Familie - Zusters Maricolen

AL meer dan een eeuw school … De geschiedenis van het Technisch Instituut Heilige Familie in Brugge gaat terug tot het jaar 1900, wanneer onder impuls van de Brugse congregatie van de Zusters Maricolen de “Ecole professionelle ménagère Sainte Famille” werd opgericht.

De zusters Maricolen, gesticht in 1663 op initiatief van Anna Puttemans, waren sinds het begin van de 19de eeuw actief in het opvoeden en onderwijzen van kinderen uit de lagere sociale groepen van Brugge en omstreken. Toen zij tijdens het laatste decennium van de 19de eeuw middelbaar onderwijs gingen organiseren voor meisjes uit hetzelfde milieu, zorgden zij voor vernieuwing binnen de onderwijswereld. Middelbaar onderwijs was tot die tijd immers voorbehouden voor kinderen uit de hogere burgerij. Het project van de zusters Maricolen kreeg vorm in de oprichting van de Keukenschool en de - hierboven vernoemde - Ecole professionelle ménagère Sainte Famille te Brugge.

Zoals de oorspronkelijke benaming van onze school laat blijken, ging het om huishoudkundig onderwijs. De studierichtingen die aanvankelijk werden aangeboden, waren snit en kleermaken, snit en linnennaaien en koophandel. De zusters Maricolen hadden namelijk de intentie om meisjes uit de middenstands- en arbeiderskringen een degelijke familiale vorming te geven en hen bovendien de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan het economische leven. Ondanks goede kritieken bleef het leerlingenaantal van de Ecole professionelle ménagère te Brugge gedurende de eerste decennia van haar bestaan tamelijk laag. De aard van het verstrekte onderwijs was immers vrij onbekend. Bovendien was het in die tijd niet vanzelfsprekend om meisjes uit de lagere sociale groepen te laten studeren. Na de Eerste Wereldoorlog kwam hier verandering in. Het leerlingenaantal groeide snel, waardoor er nood ontstond aan nieuwe gebouwen. Dit zou geleidelijk aan uitmonden in de aankoop van de panden, gelegen in de vierhoek gevormd door Oude Zak, Rozendal, Groenestraat en Beenhouwersstraat, waar de school vandaag nog steeds gevestigd is. Na de Tweede Wereldoorlog werden een aantal nauwelijks nog renderende studierichtingen stapsgewijs afgebouwd en andere namen hun plaats in.

Wie meer wil lezen: een uitgebreide historiek van de school vind je in het huldeboek ‘Bouwen aan een eeuw school. 100 jaar Technisch Instituut H. Familie Brugge’, verschenen in 2000 ter gelegenheid van het eeuwfeest.