Leerbegeleiding

De leerbekwaamheid van alle leerlingen uitbouwen is één van de kerntaken van elke leraar. Niet alleen het overdragen van kennis, maar ook het aanreiken van de nodige attitudes en vaardigheden staat hierin centraal.

Een greep uit de acties voor leren leren:

 • schriftelijke startafspraken en studietips per vak
 • het organiseren van een aantal sessies leren leren (voor het eerste jaar)
 • het aanbieden van een studeerrooster aan alle leerlingen in voorbereiding van de examens
 • stille middagstudie op vrijwillige basis
 • het gericht opvolgen van leerlingen die na de summatieve evaluaties mindere resultaten hadden
 • aandacht voor zelfevaluatie na toetsen

Toch moeten we soms vaststellen dat een leerling - ondanks de goede eerstelijnszorg - voor een vak niet goed presteert. In dit geval gaan we na of de leerling genoeg gestudeerd heeft en of hij/zij de juiste studiemethode hanteert. We vragen na of de leerling goede wil toont in de klas. Het komt ook voor dat een leerling problemen heeft met orde en structuur in materiaal of met het plannen van schoolwerk.

Voor die leerlingen kan de tweedelijnszorg ingeschakeld worden. Deze stap zetten we enkel en alleen op vraag van de klassenraad. De leerling krijgt dan gedurende een aantal sessies leerbegeleiding op maat bij mevr. Dhont, mevr. Saelens of mevr. Vanhove. We kunnen een leerling ook aanraden de begeleide avondstudie te volgen. Daar observeren de leerbegeleiders het leren van de leerling en sturen ze bij waar nodig. Ook dit aanbod is er enkel voor wie door de klassenraad wordt doorverwezen.

 

Daarnaast zijn we ervan overtuigd dat er een onlosmakelijk verband is tussen de taalvaardigheid en de leermogelijkheden van onze leerlingen. Om de leermogelijkheden en slaagkansen te vergroten, willen we maximaal inzetten op taalvaardigheid.

Een greep uit de acties voor taalvaardigheid:

 • correct leren gebruiken van de spelling- en grammaticacorrector op de pc
 • gedichtendag
 • leren werken met vaste correctiecodes
 • bezoek aan film- en toneelvoorstellingen
 • lezen stimuleren o.a. via een virtuele leesclub
 • maandelijks een digitale taaltip