Leerlingenbegeleiding

Als zorgzame school proberen wij al onze leerlingen zoveel mogelijk kansen te bieden. Zo kunnen ze zich ten volle ontplooien en een eigen weg zoeken in het leven.
De zorg voor leerlingen stond al bij de stichting van de school centraal en is door de jaren heen sterk gegroeid en vergroeid met de eigenheid van de school. Leraars, opvoeders en directie werken dagelijks aan de globale zorg voor alle leerlingen zodat ze zich goed voelen op school.
De klasleraar en vakleraars zijn voor de leerling het eerste aanspreekpunt.
Een leerling met een specifieke zorg- of hulpvraag kan terecht bij de leerlingenbegeleiding.
Via het decreet Gelijke Onderwijskansen kregen we extra mogelijkheden en middelen om te streven naar gelijke onderwijskansen voor ieder kind. Via een brede waaier van initiatieven en acties, in alle geledingen van de school verwezenlijken we een algemene en blijvende kwaliteitsverbetering van ons onderwijs.
We zetten volop in op de socio-emotionele ontwikkeling van de leerlingen door verschillende acties:

  • individuele gesprekken bij rouwen, faalangst, stress, ruzies,…
  • helpen bij veranderen van gedrag met een volgkaart
  • projecten in het kader van drugpreventie, relationele ontwikkeling, anti-pesten
  • communicatie rond ondersteuning bij leerstoornissen of specifieke beperkingen
  • opvolgen van zieke leerlingen met eventueel de opstart van onderwijs aan huis, bednet, deeltijds leertraject

Het anti-pestbeleid van de school kan u hier nalezen.