Inleefproject naar Zambia

Project Zambia

In juli 2019 trekken we met een groep van maximum 10 personen (leerlingen en leerkrachten uit het TIHF) richting Mansa, een stadje in het noorden van Zambia (Zuidelijk Afrika). Dit voor een periode van ongeveer 3.5 weken.

In Mansa zullen we ons inzetten om samen met de plaatselijke Salesianen (een congregatie van Don Bosco) vrijwilligerswerk op ons te nemen:

  • Enerzijds zullen we werken aan een project ten voordele van de plaatselijke gemeenschap. Dit project is iets waar men ter plaatse nood aan heeft en waar wij met de groep proberen om financiën voor in te zamelen en dit project ook uit te voeren. Enkele voorbeelden uit het verleden zijn: het aanleggen van een sportterrein, het schilderen en vormgeven van klaslokalen in een schooltje, enz.
  • Anderzijds zullen we mee vorm geven aan de speelpleinwerking en samen met de plaatselijke animatoren activiteiten voorzien voor de jongste kinderen.

Naast dit vrijwilligerswerk zullen we gedurende deze periode leven in de Zambiaanse gemeenschap, de cultuur ontdekken en de ‘couleur locale’ opsnuiven en beleven.

Dit project is geen snoepreisje,  het is niet de bedoeling om in Mansa als ‘toerist’ te leven. We proberen om een meerwaarde te zijn ter plaatse en duurzaam te handelen. Daarom vinden we het belangrijk om een degelijk project te steunen waar de plaatselijke bevolking een voordeel bij heeft. De samenwerking met Jeugddienst Don Bosco is hier erg interessant. Zij hebben nauw contact ter plaatse en kennen de noden van de school/gemeenschap. Zo zorgen we ervoor dat wat we ter plaatse zullen doen, een positieve invloed heeft op het leven van de mensen in Mansa. Dit zorgt ervoor dat het niet louter een reis is voor ons maar een duurzaam project voor alle betrokkenen.

Doel Project Zambia

Met dit project willen we vooral de kans geven aan jongeren om te ontdekken en ervaren hoe het leven in een andere cultuur er aan toe gaat. We zijn ervan overtuigd dat dit een waardevolle meerwaarde is. De indrukken die men opdoet tijdens een dergelijk project blijven vaak een leven lang hangen. Dit heeft een positieve invloed op het omgaan met personen uit andere culturen, andere gebruiken en opvattingen. Het geeft mee vorm aan iemands persoonlijkheid. Het verruimt het wereldbeeld en doet nadenken over wie je bent/wil zijn en wat je belangrijk vindt. Dit zijn zaken die we graag meegeven aan leerlingen maar eerder moeilijk te bereiken zijn in een klaslokaal.

Schooljaar 2018-2019

Gedurende het schooljaar willen we het project op geregelde basis doen leven op school. Door de leerlingen van de school een inkijk te geven op de voorbereidingen, via financiële acties, een blog ter plaatse, enz. willen we iedereen de mogelijkheid geven om mee uit te kijken naar het project en het project ter plaatse een stukje mee te beleven.

Wij kijken alvast enorm uit naar deze verrijkende ervaring!

Tot gauw

Team Zambia

Nine – Yaron – Famke – Lune – Tina – Freya – Ellen – Jozefien – Ansofie – Jochim

Leerkrachten TIHF De Maricolen Brugge