Cashless betalen op school

Alle leerlingen ontvangen een persoonlijke betaalkaart, die ze gebruiken voor allerlei betalingen op school.
Deze kaart is verplicht voor iedereen. De kostprijs bedraagt € 5.

Waarvoor?

  • Maaltijden in het restaurant (dit geldt uiteraard niet voor internen)
  • Soep in de boterhammenrefters
  • Kopieën in het secretariaat van de school
  • Producten en materiaal

Registratie van aanwezigheid

Naast de betaaltoepassing gebruiken we de kaart ook voor de registratie van aanwezigheid:

  • Registratie aanwezigheid in refter en in restaurant 
    (we willen hier nog eens beklemtonen dat leerlingen van 1 t.e.m. 5 die ’s middags NIET naar huis kunnen, verplicht op school moeten zijn)
  • Registratie bij laatkomen ’s morgens en ’s middags.

Hoe gaat het in zijn werk?

Op de kaart zelf staat geen geld, maar ze vertegenwoordigt wel de som die ouders of verantwoordelijken overschrijven op een speciaal rekeningnummer van de vzw Karel-de-Goede (BE81 7380 3867 4124). Dat overschrijven gebeurt met een persoonlijke OGM of gestructureerde mededeling (type***xxx/xxxx/xxxxx***) die de leerling samen met de betaalkaart ontvangt. Deze gestructureerde mededeling staat ook op de betaalkaart van de leerling. Wanneer de overschrijving gebeurd is, kan de leerling met de betaalkaart betalen. Het is dus belangrijk dat er altijd voldoende provisie op de rekening staat. Hou rekening met het verschil in tijdstip tussen het overschrijven en het beschikbaar zijn van het geld.

Controlemogelijkheid

Ouders kunnen een account aanmaken of het saldo en de verrichtingen raadplegen via deze link.

Een handleiding vindt u hier.