Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers

In het Technisch Instituut Heilige Familie (Maricolen) in hartje Brugge hebben we al meer dan 20 jaar ervaring in het lesgeven aan Nieuwkomers.
Ben je anderstalig en verblijf je nog geen jaar in België, dan kan je op elk moment van het jaar bij ons inschrijven en krijg je in OKAN een taalbad Nederlands.

LESSENTABEL 

BASISVORMING  
Godsdienst 2
Nederlands 24
AANVULLEND  
Lichamelijke opvoeding 2
Artistieke opvoeding 2
TOTAAL 30

 

WAT MAG JE VERWACHTEN? 

Een ervaren team leerkrachten brengt jou in één schooljaar zoveel mogelijk kennis van het Nederlands bij.
We starten met basiswoorden en basiszinnen zodat je met het nodige zelfvertrouwen dagdagelijkse activiteiten kan uitvoeren.
In een verder stadium richten we ons op de schoolse redzaamheid om je voor te bereiden op je vervolgopleiding.
De focus ligt dan eerder op het aanleren van schooltaal en het vergroten van de verschillende vaardigheden.
We werken echt op maat van de leerling zelf om iedereen zoveel mogelijk kansen te geven.

TOEKOMST 

Ben je na OKAN jonger dan 18 jaar, dan volg je een opleiding in het regulier onderwijs.
In samenspraak met alle betrokkenen start je in de studierichting die het best aansluit bij jouw persoonlijke interesse en profiel.

Ben je na OKAN ouder dan 18 kunnen, dan kan je uiteraard ook in het regulier onderwijs instappen of je kan ervoor kiezen om je opleiding verder te zetten in het volwassenenonderwijs. Alle ex-OKAN-leerlingen en hun vervolgscholen worden door ons opgevolgd en ondersteund.