Wie is wie?

Aan het hoofd van de school staat de directeur geassisteerd door de adjunct-directeurs en de leerlingenverantwoordelijke. De directeur vertegenwoordigt het schoolbestuur in alle schoolzaken. Het directieteam wordt bijgestaan door een staf van medewerkers.

DIRECTIETEAM
 
directeur
Mieke Verhelst
adjunct-directeur Tom Ledoux
adjunct-directeur Lies Seynaeve
leerlingenverantwoordelijke Nadine Van Colen
   
AFDELINGSVERANTWOORDELIJKEN  
kunst Sandra Willems
lichaamsverzorging Mieke Deldaele
  Chantal Derammelaere
mode Bianca Maesen
personenzorg Griet Dumont
wetenschappen Geike Vercruysse
   
INTERNAAT  
internaatsbeheerder Marijke Lietaert
   
LEERLINGENBEGELEIDING  
coach-coördinator Nadine Van Colen
coach okan Sigrid Persyn
coaches eerste graad Els Dhont en Griet Boudens
coaches tweede graad Katrien Braet en Amelieke Quartier
coaches derde graad Lieve Dhaeze en Lucie Vanhove
   
PREVENTIEADVISEURS Joachim Augustyn
  Dennis Berens
   
COÖRDINATOR ONTHAALKLAS Bart De Craemer
   
COÖRDINATOR STAGES LERARENOPLEIDING Kathleen De Schryver

 

SCHOOLBESTUUR

Het schoolbestuur is de instantie die verantwoordelijk is voor het beleid in één of meerdere onderwijsinstellingen. Ze schept de noodzakelijke voorwaarden voor de goede organisatie van het onderwijs en draagt hierbij morele aansprakelijkheid.
Het schoolbestuur van het Technisch instituut Heilige Familie is sinds 2 juni 1999 [B.S. 19 november 1999] de vzw Secundair Onderwijs Karel de Goede.
Naast het Technisch instituut Heilige Familie, bestuurt de vzw SO Karel de Goede nog 4 andere scholen en 2 internaten: het Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme, Sint-Jozef Humaniora, het Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut, Middenschool Sint-Pieter, het Sint-Jozefsinternaat en het Internaat Technisch Instituut Heilige Familie.

 

SCHOLENGEMEENSCHAP

Een scholengemeenschap is een georganiseerd geheel van verschillende scholen met hetzelfde onderwijsniveau, bv. secundair onderwijs, die op administratief-bestuurlijk vlak samenwerken.
De scholengemeenschap speelt bovendien een schakelrol tussen de afzonderlijke scholen en het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.
Het schoolbestuur vzw SO Karel de Goede maakt deel uit van de vzw Scholengemeenschap Katholiek Secundair Onderwijs Sint-Donaas.